Вторник, Декабря 05, 2023

Макеты

pdf 23 23 Макет рабочей программы для ВПО-2023 (опубликован 23.10.2023)

pdf 23 23 ЖКББ үчүн жумушчу программанын макети - 2023 (23.10.2023 илинди)

pdf 23 23 Макет рабочей программы для СПО на базе 11 кл. и 2-3 курсы на базе 9 класса (опубликован 10.10.2022)

pdf 23 23 ОКББ үчүн жумушчу программанын макети (11-класстын базасында 1, 2-курс, 9-класстын базасында 2, 3-курс (25.10.2023 илинди)

pdf 23 23 Макет рабочей программы для студентов СПО (1 курс на базе 9 класса) - опубликован 13.02.2023