Четверг, Июня 13, 2024

Ректорат КНУ

1 Ректор (с 22.08.2022) 24.08.2022 2362
2 Проректор по учебной работе (с 12.12.2023) 19.12.2023 331
3 Проректор по научной работе (обновлен 16.06.2022) 10.07.2017 4859
4 Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча боюнча проректор (11.01.2018 жаңыланды) 13.02.2017 3864
5 Проректор по административно-хозяйственной работе (c 14.10.2022) 26.10.2022 1248
6 Проректор по инвестициям 06.04.2023 834