Пятница, Июня 21, 2024

Заседания Ученого совета

1 Заседание Ученого совета КНУ от 26.06.2020 26.06.2020 584
2 Заседание Ученого совета КНУ от 13.05.2020 14.05.2020 422
3 Заседание Ученого совета КНУ от 29.11.2019 02.12.2019 657
4 Заседание Ученого совета КНУ от 05.11.2019 11.11.2019 659
5 Заседание Ученого совета КНУ от 02.02.2018 05.02.2018 1055
6 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2017 29.12.2017 928
7 Заседание Ученого совета КНУ от 22.12.2017 25.12.2017 1026
8 Окумуштуулар кеңешинин 10.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 11.11.2017 904
9 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2017 отуруму 11.04.2017 932
10 Окумуштуулар кеңешинин 29.03.2017 отуруму 29.03.2017 929
11 Окумуштуулар кеңешинин 22.02.2017 отуруму 24.02.2017 931
12 Окумуштуулар кеңешинин 25.01.2017 отуруму 26.01.2017 928
13 Окумуштуулар кеңешинин 29.12.2016 отуруму 05.01.2017 930
14 Окумуштуулар кеӊешинин 24.11.2016 отуруму 25.11.2016 1221
15 Окумуштуулар кеӊешинин 25.10.2016 отуруму 26.10.2016 1133
16 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2016 07.07.2016 1416
17 Окумуштуулар кеӊешинин 11.05.2016 отуруму 12.05.2016 1557
18 Окумуштуулар кеӊешинин 21.04.2016 отуруму 21.04.2016 1701
19 Внеочередное заседание Учёного совета КНУ от 31.03.2016 01.04.2016 1423
20 Окумуштуулар кеӊешинин 10.03.2016 отуруму 11.03.2016 1885
21 Окумуштуулар кеӊешинин 11.02.2016 отуруму 11.02.2016 1473
22 Заседание Ученого совета КНУ от 29.04.2014 29.04.2014 2155
23 Заседание Ученого совета КНУ от 11.04.2014 11.04.2014 2115
24 Заседание Ученого совета КНУ от 05.03.2014 06.03.2014 3119
25 Заседание Ученого совета КНУ от 31.01.2014 03.02.2014 5115
26 Заседание Ученого совета КНУ от 26.12.2013 27.12.2013 7085
27 Заседание Ученого совета КНУ от 27.11.2013 28.11.2013 5237
28 Заседание Ученого совета КНУ от 01.10.2013 01.10.2013 5701
29 Заседание Ученого совета КНУ от 30.10.2012 01.11.2012 6058
30 Заседание Ученого совета КНУ от 28.09.2012 01.10.2012 3110
31 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2012 06.07.2012 3276
32 Заседание Ученого совета КНУ от 29.05.2012 30.05.2012 4096
33 Заседание Ученого совета КНУ от 28.03.2012 29.03.2012 5366
34 Заседание Ученого совета КНУ от 16.02.2012 16.02.2012 6009
35 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2011 29.12.2011 4891
36 Заседание Ученого совета КНУ от 04.07.2011 05.07.2011 6794
37 Заседание Ученого совета КНУ от 23.05.2011 25.05.2011 4667
38 Заседание Ученого совета КНУ от 22.02.2011 25.02.2011 5107
39 Заседание Ученого совета КНУ от 26.01.2011 27.01.2011 4937
40 Заседание Ученого совета КНУ от 27.12.2010 13.01.2011 4900
41 Заседание Ученого совета КНУ от 25.11.2010 13.01.2011 5025
42 Заседание Учёного совета КНУ от 22.10.2010 28.10.2010 4706
43 Заседание Учёного совета КНУ от 09.09.2010 14.09.2010 6087
44 Заседание Учёного совета КНУ от 05.07.2010 09.07.2010 5729