Вторник, Декабря 05, 2023

Абитуриент - 2023

90 жылдык тарыхы бар Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине кош келиңиздер, урматтуу абитуриенттер!

pdf 23 23  Устав КНУ

pdf 23 23  Лицензии и сертификаты КНУ

pdf 23 23  Телефоны приемной комиссии

pdf 23 23  Cooperation of Kyrgyz National University with Universities of the World

pdf 23 23  KNU booklet

 _____________________________________________________________________

2023-2024-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча материалдар:     *    Материалы по приему абитуриентов на 2023-2024 учебный год:

1. Кабыл алуунун планы (Admission Plan)                                                                          *    План приема (26.06.2023)

2. Тарифтердин прейскуранты                                                                                           *     Прейскурант тарифов

3. Абитуриенттер үчүн жазылуу кызматынын тарифи (баасы)                                        *    Тариф на услуги "Запись абитуриентов"

4. Кабыл алуу эрежелери                                                                                                   *    Правила приема

5. Абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүү графиги                 *    График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов

6. "Босого балл жөнүндө" министрликтин буйругу                                                           *      Приказ МоИН КР "О пороговых баллах"

7. Кирүү сынактарынын жүгүртмөсү                                                                                   *     Расписание вступительных испытаний

8. Гезиттер жана сайттардагы жарыялар                                                                                                           *     Объявления в газетах и сайтах

gl korpus knu 2022

Подробная информация    -    Толук маалымат

1 Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению 02.08.2023
2 Cooperation of Kyrgyz National University with Universities of the World 28.07.2023
3 Гезиттер жана сайттардагы жарыялар - Объявления в газетах и сайтах 24.07.2023
4 "Босого балл жөнүндө" министрликтин буйругу - Приказ МоИН КР "О пороговых баллах" 06.07.2023
5 Абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүү графикги - График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов 05.07.2023
6 Правила приема 04.07.2023
7 Абитуриенттер үчүн жазылуу кызматынын тарифи (баасы) - Тариф на услуги "Запись абитуриентов" 26.06.2023
8 Кабыл алуунун планы - План приема - Admission Plan 26.06.2023
9 Тарифтердин прейскуранты - Прейскурант тарифов 26.06.2023
10 Кирүү сынактарынын жүгүртмөсү - Расписание вступительных испытаний 12.07.2022