Жума, Июнь 21, 2024
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Педагогика факультетинин окутуучусу Сайкал Эсеналиева "Көкөтөйдүн ашы" темасы боюнча ачык сабак өттү

2022-жылдын 18-апрелинде педагогика факультетинин филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасынын окутуучусу Сайкал Эсеналиева "Манас таануу" дисциплинасынан Фок(б)-1-21 тайпасына "Көкөтөйдүн ашы" темасында ачык сабак өтүп, эпикалык чыгарманы үйрөтүүдө теориялык алган билимин практика жүзүндө далилдей алды.

02

04

06

08

10

12

Абдимомунова АпалФжСЭББ кафедрасынын доценти, ф.и.к.