Ишемби, Июль 13, 2024
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Гуманитардык илимдер бөлүмү

Мырзаканова Самаган Туратбековна

бөлүм башчысы

myrzakanova

Салиев Валерий Шамсудинович

окутуучу

saliev

Ташыбаев Курманбай

окутуучу

tashybaev

Тухтаматов Бахтыяр Ахмедович

окутуучу

tuhtamatov

Чордонов Кубанычбек Допонович

окутуучу

chordonov

Юсупова Матлюба Анваровна

окутуучу

yusupova

Жапарова Дариха Жапаровна

окутуучу

japarova

Турсунова Миновар Садыковна

окутуучу

tursunova

Кулматова Гулкайыр Мамажакыповна

окутуучу

kulmatova

Нурматова Чолпонай Зикировна

окутуучу

[фотосу жок]

Сарыева Атыргул Сартовна

окутуучу

saryeva

Турдажиев Бектемир Номанович

окутуучу

turdajiev

Эшназарова Замира Баймурзаевна

окутуучу

eshnazarova

Байматова Гулзат Улукбековна

окутуучу

baimatova

Осмонова Кайыргүл Жеңишбаевна

окутуучу

osmonova

Айтназаров Медербек Жаныбекович

окутуучу

aitnazarov

Аринова Жазгүл Төлөгөновна

окутуучу

arinova

Кожоева Батма Абжапаровна

окутуучу

kojoeva

Токсонбаева Жийдегүл Райимжановна

окутуучу

toksonbaeva

Кулуева Сауле Койгелдиевна

окутуучу

kulueva

Гайназаров Азизбек Ирисбекович

окутуучу

gainazarov

Анаркулова Жумагүл Абабакировна

окутуучу

anarkulova

Дүйшө кызы Айдана

окутуучу

duisho kyzy

Алидин уулу Майсалбек

окутуучу

alidin uulu

Абдумухамед кызы Нуриза

окутуучу

abdumuhamed kyzy

Турсункулов Кайратбек Нурланович

окутуучу

tursunkulov

Нурбек уулу Бекзат

окутуучу

nurbek uulu

Ниязбеков Байсал Ниязбекович

окутуучу

niyazbekov

Абдувапов Төлөгөн Мухамматович

окутуучу

abduvapov

Ажибекова Кайрыгүл Дүйшебаевна

окутуучу

ajibekova

Нурланова Элнура Нурлановна

окутуучу

nurlanova

* * *

gid 01

gid 02

gid 03