Ишемби, Июль 13, 2024
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Педагогика факультетинде "Мастер-классты өтүүнүн технологиясы" деген темада ачык сабак өтүлдү

2021-жылдын 16-декабрында педагогика факультетинин Пед-1-20 тайпасында "Башталгыч класстарда технология сабагын окутуунун методикасы" дисциплинасынан "Мастер-классты өтүүнүн технологиясы" деген темада ачык сабак өтүлдү. Мугалим студенттерге көптөгөн материал, ыкмалар менен иштегенди көрсөттү.

02

04

06

08

Абдимомунова Апал - ФжСЭББ кафедрасынын доценти, ф.и.к.