Баннер

Choice of a site language

kg_m RU KG

"Кыргызстан", Мусабекова Айсулуу ( ЖК - 2 - 09, 2 - курс)


Кыргызстан менин мекеним

Урматтап сыйлап келемин

Кооздугу  менен Кыргызстан

Суктантат элди билемин


Керилип жарыш-жарыш бийик тоолор

Суктантат кок тиреген аска- зоолор

Кыргызымдын улуулугун бийиктигин

Даназалап тургандай кыргыз тоолор


Коз салсак Кыргызстанга дагы бир сереп

Колдору бар Ысык-Кол,Сон-Кол,Сары-Челек

Кок кашка шаркыраган агын суулар

Жаралгандай бир гана бизге  себеп


Кыргызстадын эн бир ыйык жерлери бар

Атай кетсек ал жерлерди анда булар

Кошой Коргон,Чеч добо,Таш Рабат

Айтылуу баатыр Манас кумбозу бар


Айланага абдан сонун коркун берген

Бар эмеспи дагы бир байлык токой деген

Не бир туркун жаныбарлар байырлашып

Бир гана токой ичин мекендеген


Кыргызстанды ыйык тутуп биз байыртан

Керек болсо кечебиз ыйык жандан

Бактыбызга мындай мекен табылбайт го

Кулдой бергин дайыма «Кыргызстан»